คปภ. ยกศูนย์บริการเคลื่อนที่ประกันภัยครบวงจรลงชุมชนจ.หนองบัวลำภู

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ผู้ไกล่เกลี่ยของ สำนักงาน คปภ. ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และภาคธุรกิจประกันภัย ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit หรือศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  ให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยผ่าน Mobile Complaint Unit หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยเคลื่อนที่ รวมทั้งลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวชุมชนและรับฟังสภาพปัญหาด้านการประกันภัย ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆภายในชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามของการลงพื้นที่ตาม“โครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 2” ประจำปี 2561

นอกจากนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมและสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับชาวชุมชนบ้านโนนสังแบบครบวงจร สำนักงาน คปภ. ได้จัดเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านประกันภัยภายใต้หัวข้อ “ประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า จากการลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนสังในครั้งนี้ นอกจากรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัยของชุมชนแห่งนี้แล้ว ยังได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. หนองบัวลำภู ด้วยว่าในพื้นที่อำเภอโนนสัง มีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (ประกัน พ.ร.บ.) ประมาณ 49% ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าอำเภออื่นๆ  ขณะเดียวกันมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรให้ความสำคัญในการทำประกันภัยข้าวนาปีน้อยมาก เนื่องจากอำเภอโนนสังเป็นพื้นที่รับน้ำใต้เขื่อนอุบลรัตน์  โดยเห็นได้จากปี 2560 มีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวน 4,416 ราย พื้นที่จำนวน 43,457 ไร่

ในขณะที่ปี 2561 มีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวน 48 ราย พื้นที่จำนวน 611 ไร่ อีกทั้งในพื้นที่มักเกิดอุทกภัย อันเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่าน ทำให้พืชสวน ไร่นา บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอยู่เนื่องๆ รวมทั้งพบว่าใน 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีพาราควอตอะมิทรีนอาทราซีน มีความเข้มข้นสูงทั้งในดิน ตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำ น้ำประปา และผัก ในปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง โดยเฉลี่ย 1.73 ลิตรต่อไร่ ส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จะเร่งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสัง ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งประกันภัยประเภทที่กฎหมายบังคับและประกันภัยประเภทสมัครใจ เช่น การรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์ทำประกันภัย พ.ร.บ.ในส่วนกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัย 100 กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัย 200 ซึ่งเหมาะกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนบ้านโนนสูง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์อัคคีภัย รวมทั้งการทำประกันภัยนาข้าวปีอีกด้วย

การลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนสังในครั้งนี้มีความแตกต่างจากการลงพื้นที่ตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนในครั้งก่อนๆ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมด้านประกันภัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงาน คปภ. อาทิ กิจกรรม ประกันภัย พ.ร.บ. 100% เพื่อรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์ทุกคันทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทนสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยให้บริการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ (ไม่เกิน 125 ซีซี) พร้อมออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชนโนนสัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่ากรมธรรม์ละ 325 บาท จำนวน 100 คัน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการทำ (ประกันภัย 100) หรือ ประกันอุบัติเหตุรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

โดยมีการให้บริการทำประกันภัย 100 หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) พร้อมออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน คปภ.เพื่อชุมชนโนนสัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่ากรมธรรม์ละ 100 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาทต่อปี จำนวน 100 กรมธรรม์ ให้กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ เพียงแค่นำบัตรประชาชนมายื่นก็จะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยทันที ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน