“ตลาดทุนไทย”ตั้ง”สุรินทร์”ผช.เลขาฯคปภ.นั่งกรรมการบอร์ดกองทุนฯ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งว่าบอร์ดบริหารตลาดหุ้นไทย มีมติประกาศตั้ง นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและกันประกันภัยภูมิภาค คปภ.ในฐานะ สำนักงานคปภ. เป็นกรรมการคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 3 ตำแหน่ง โดยจะทำงานร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 คน ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน