กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างตระหนักรู้ให้องค์กรผู้บริโภค

เพิ่มเพื่อน

 กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจ ในแนวทางของการบริโภคและยั่งยืน ร่วมกับ สคบ. ในชื่อ คลินิก สคบ. วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อบรรยาความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยให้ประชาชนรู้จักกองทุนประกันวินาศภัยมากขึ้น ณ วัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน