คปภ. แจง แอร์พอร์ตลิงค์ มีประกันภัยเร่งประสานบริษัทฯ เยียวยาญาติผู้เสียชีวิต รับ 4 แสนบาท

 

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหญิงสาวอายุราว 30 ปี พลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ บริเวณสถานีทับช้าง เป็นเหตุให้ถูกรถไฟทับจนเสียชีวิตนั้น

สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต สำหรับความคืบหน้าล่าสุด สำนักงาน คปภ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือแอร์พอร์ตลิงค์ได้มีการทำประกันภัยไว้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน 40,000,000 บาท ต่อครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยและมีรายละเอียดความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อคน ค่ารักษาไม่เกิน 40,000 บาท ต่อคน และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน เบื้องต้นสำนักงาน คปภ. ได้เร่งรัดให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว โดยจะได้รับความคุ้มครอง เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ดังนั้น ขอให้ญาติหรือทายาทของผู้เสียชีวิตนำหลักฐานยื่นต่อบริษัทและตรวจสอบว่า มีการทำประกันภัยประเภทอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมขอให้แสดงเอกสารและหลักฐานการทำประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย เพื่อจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยอย่างครบถ้วน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบประกันภัยไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ยังเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทุกระดับได้ ซึ่งสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบประกันภัยและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการทำประกันภัย จึงมุ่งเน้นนโยบายเชิงรุกตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 ในการเพิ่มบทบาทให้ระบบประกันภัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางรากฐานความเข้มแข็งของประเทศ รวมทั้งการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

“ปัจจุบันขนส่งมวลชนสาธารณะทุกประเภทล้วนมีความสำคัญ โดยเห็นได้จากมีประชาชนใช้บริการ กันเป็นจำนวนมาก ทั้งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และช่วงเวลาปกติ หากต่อไปมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีการประกันภัยภาคบังคับสำหรับขนส่งมวลชนด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่ง สำนักงาน คปภ. พร้อมที่จะบูรณาการให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความคุ้มครองในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ซึ่งจะทำให้ระบบประกันภัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อีกทางหนึ่งด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน