STEP LIFE

SPY MAN จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

SPY MAN จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เกาะติดเบื้องหน้าเบื้องหลัง “สั่งปิดชั่วคราว!!” สองประกันวินาศภัย “อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย” เข้าทางใครป๊ะ!!  กปว.เตรียมรับมืองานช้างล่ะคร้าบบบบ!!  

Read More

คปภ.สรุปร่วม 4 ฝ่ายเคลมโควิด HI – CI – Hotel Isolation ให้อนุโลมจ่าย “ค่ารักษาฯ-ชดเชยรายวัน/รายได้”

คปภ.สรุปร่วม 4 ฝ่าย เคลมโควิด HI – CI – Hotel Isolation ให้อนุโลมจ่าย “ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้”

Read More

ออกแล้วแนวปฏิบัติใหม่ คปภ.กดปุ่ม “เคลมโควิด” จ่ายทุกกรณี ที่แอดมิด ใน “โรงพยาบาล – Hospitel – โรงพยาบาลสนาม” เริ่ม 1 มี.ค.65

ออกแล้วแนวปฏิบัติใหม่ คปภ.กดปุ่ม “เคลมโควิด” จ่ายทุกกรณี ที่แอดมิด ใน “โรงพยาบาล – Hospitel – โรงพยาบาลสนาม” เริ่ม 1 มี.ค.65

Read More

SPY MAN จันทร์ที่ 28 ก.พ.65

SPY MAN จันทร์ที่ 28 ก.พ.65 เกาะติดกระแสเปิดตัวผู้นำตัวแทนใหม่ “เอไลฟ์” มาพร้อมจังหวะโหน 50,000 คนไทยสุขภาพดีกับ “เอไอเอ” ปิดจบ! ปิดปีบัญชี 64 ตัวแทน FWD แรงส์ ปัง!!  

Read More

NEWS