SPY MAN จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ปลด! เงียบ! รีดไขมันอีก 300 คน ค่ายใหญ่ประกันชีวิตไทย ขณะตลาดยังตลบ “เฮดอันเตอร์” ร่อนนัดเจรจารายหัวรีครูตสตาฟฝีมือ!
Slide
สกู๊ปพิเศษ : ฟิลิปปินส์เดินหน้าเพิ่มอัตราทำประกัน จี้ค่ายประกันใช้เทคโนโลยีเอื้อเข้าถึงง่าย ประกันสุขภาพฮ็อต!คนสนใจเยอะลดค่ารักษา
คปภ. เชิญประชาชนใช้เว็บ “กูรูประกันภัย”เปรียบเทียบกรมธรรม์ทุกบริษัทหลังมีผู้ใช้บริการแล้ว กว่า 179,082 ครั้ง
โจทย์ท้าทายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่
Slide“สถาบันประกันภัยไทย” จัดทำ “คลิปสั้น” แนะนำผู้สนใจสมัครสอบรับใบอนุญาต “นายหน้าประกันภัย” เพิ่มความสะดวกทันใจยุคดิตัล
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

STEP LIFE

Health โมเดอร์น่าประกาศผลการวิจัยทางคลินิกเบื้องต้นของวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสม mRNA-1273.211 

Health โมเดอร์น่าประกาศผลการวิจัยทางคลินิกเบื้องต้นของวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสม mRNA-1273.211 

Read More

สกู๊ปพิเศษ ผจก.กองทุนประกันชีวตคนใหม่ “นพพล เบี้ยวไข่มุข” เปิด 6 กลยุทธ์รุก Proactive PR สู่เป้าคืนเงินล่วงพ้นอายุความทะลุ 10%

ผจก.กองทุนประกันชีวตคนใหม่ “นพพล เบี้ยวไข่มุข” เปิด 6 กลยุทธ์รุก Proactive PR สู่เป้าคืนเงินล่วงพ้นอายุความทะลุ 10%

Read More

NEWS