STEP LIFE

คปภ. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่คุมเข้ม “เอเชียประกันภัย” ควบคุมการจ่ายเงิน และเร่งจ่ายเคลมประกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

คปภ. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่คุมเข้ม “เอเชียประกันภัย” ควบคุมการจ่ายเงิน และเร่งจ่ายเคลมประกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

Read More

บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ

บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ

Read More

คปภ. ออก 7 มาตรการผ่อนผัน สำหรับบริษัทประกันที่มีเคลมประกันโควิด เพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายค่าเคลมประกันให้กับประชาชน

คปภ. ออก 7 มาตรการผ่อนผัน สำหรับบริษัทประกันที่มีเคลมประกันโควิด เพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายค่าเคลมประกันให้กับประชาชน

Read More

คปภ.สรุปยอดจ่ายเคลมประกันภัยโควิด 8 เดือนกว่า 9,428 ล้านบาท ถือกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ย 11,250 ล้านบาท

คปภ.สรุปยอดจ่ายเคลมประกันภัยโควิด 8 เดือนกว่า 9,428 ล้านบาท ถือกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ย 11,250 ล้านบาท คุมเข้มบริษัทประกันที่มีปัญหาสภาพคล่อง

Read More

กปช.ปรับช่องทางสื่อสาร สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผ่าน  “Microsoft Teams -ZOOM” เล็ง Tik Tok เพิ่ม

กปช.ปรับช่องทางสื่อสาร สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผ่าน  “Microsoft Teams -ZOOM” เล็ง Tik Tok เพิ่ม ตามหาเจ้าของ เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ กว่า 1 ล้านคน 

Read More

How to การขอรับเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

How to การขอรับเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ บทความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมเอกสาร ขอรับเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิต

Read More

NEWS