STEP LIFE

“เวียดนาม” ติด Top 5 ใช้จ่ายสุขภาพมากสุดในภูมิภาค eHealth วัยทำงานหนุน WEF แนะ ผลิตภัณฑ์ “เข้าถึง-เข้าใจ” ง่าย โอกาสปิดดีลขายง่าย

บริษัทวิจัย Red Seer เผย “เวียดนาม” ติด Top 5 ใช้จ่ายสุขภาพมากสุดในภูมิภาค eHealth วัยทำงานหนุน WEF แนะ ผลิตภัณฑ์ “เข้าถึง-เข้าใจ” ง่าย โอกาสปิดดีลขายง่าย

Read More

คปภ. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่คุมเข้ม “เอเชียประกันภัย” ควบคุมการจ่ายเงิน และเร่งจ่ายเคลมประกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

คปภ. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่คุมเข้ม “เอเชียประกันภัย” ควบคุมการจ่ายเงิน และเร่งจ่ายเคลมประกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

Read More

บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ

บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ

Read More

คปภ. ออก 7 มาตรการผ่อนผัน สำหรับบริษัทประกันที่มีเคลมประกันโควิด เพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายค่าเคลมประกันให้กับประชาชน

คปภ. ออก 7 มาตรการผ่อนผัน สำหรับบริษัทประกันที่มีเคลมประกันโควิด เพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายค่าเคลมประกันให้กับประชาชน

Read More

NEWS