STEP LIFE

บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ

บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ

Read More

คปภ. ออก 7 มาตรการผ่อนผัน สำหรับบริษัทประกันที่มีเคลมประกันโควิด เพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายค่าเคลมประกันให้กับประชาชน

คปภ. ออก 7 มาตรการผ่อนผัน สำหรับบริษัทประกันที่มีเคลมประกันโควิด เพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายค่าเคลมประกันให้กับประชาชน

Read More

คปภ.สรุปยอดจ่ายเคลมประกันภัยโควิด 8 เดือนกว่า 9,428 ล้านบาท ถือกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ย 11,250 ล้านบาท

คปภ.สรุปยอดจ่ายเคลมประกันภัยโควิด 8 เดือนกว่า 9,428 ล้านบาท ถือกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ย 11,250 ล้านบาท คุมเข้มบริษัทประกันที่มีปัญหาสภาพคล่อง

Read More

กปช.ปรับช่องทางสื่อสาร สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผ่าน  “Microsoft Teams -ZOOM” เล็ง Tik Tok เพิ่ม

กปช.ปรับช่องทางสื่อสาร สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผ่าน  “Microsoft Teams -ZOOM” เล็ง Tik Tok เพิ่ม ตามหาเจ้าของ เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ กว่า 1 ล้านคน 

Read More

NEWS