STEP LIFE

“ประกันแบบออนดีมานด์” จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต

INNWhy Magazine Online ติดตาม “ประกันแบบออนดีมานด์” จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ไม่แมนนวลอีกต่อไป IUA ชี้ กรมธรรมธ์ปรับตามข้อมูลของคน ทำได้จริงในทุกสิ่งที่ต้องการทำประกัน

Read More

ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้น…ประกันสุขภาพจำเป็นแค่ไหน?

INNWhy Magazine Online ติดตามสาระความรู้เรื่อง ประกันสุขภาพจำเป็นแค่ไหน? เมื่อ โรคตามวัย -เทคโนโลยี-ยาใหม่ๆ ล้วนเป็นปัจจัยทำให้ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้น

Read More

ถอดรหัส 4 กลุ่มรักษาพยาบาลแพงหูฉี่ขึ้น 6-8%

INNWhy Magazine Online ถอดรหัส 4 กลุ่มรักษาพยาบาลแพงหูฉี่ขึ้น 6-8% แล้ว เราควรมีงบประมาณ…เท่าไหร่? ถ้ามีเหตุจำเป็น ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดีๆ สักที่หนึ่ง

Read More

สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนประชาชนคิดยกเลิกประกันชีวิตก่อนครบสัญญาเสียสิทธิมากมาย รวมถึงสิทธิทางภาษี

สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนประชาชนคิดยกเลิกประกันชีวิตก่อนครบสัญญาเสียประโยชน์สิทธิมากมาย รวมถึงสิทธิทางภาษี

Read More

รู้ได้อย่างไร ว่า ประกันชีวิตของเรา มีมูลค่าเงินสด ตามกรมธรรม์อยู่

INNWhy Magazine Online วันนี้ติดตามเรื่องของการที่เราได้ทำประกันชีวิตไปแล้วนั้น จะรู้ได้อย่างไรว่า ประกันชีวิตของเรามีมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์อยู่

Read More

ขั้นตอนการเป็นผู้ชำระบัญชีของ กองทุนประกันวินาศภัย

INNWhy Magazine Online ติดตามสาระความรู้จาก กองทุนประกันวินาศภัย ในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานะ “ผู้ชำระบัญชี”  แทนบริษัทประกันภัย ที่ปิดกิจการไป มีขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรกันบ้าง!!

Read More

ทำความรู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะ ผู้เยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้ ผู้ได้รับความเสียหายแทนบริษัทที่ปิดตัวไป

INNWhy Magazine Online วันนี้มาทำความรู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้เยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ได้รับความเสียหายแทนบริษัทที่ปิดตัวไป ผ่าน “มิสเตอร์กิ๊ฟแมน” กัน

Read More

รู้ได้อย่างไร ว่า ประกันชีวิตของเรา มีมูลค่าเงินสด ตามกรมธรรม์อยู่

INNWhy Magazine Online วันนี้ติดตาม How to เรื่อง รู้ได้อย่างไร ว่า ประกันชีวิตของเรา มีมูลค่าเงินสด ตามกรมธรรม์อยู่

Read More

NEWS