ศูนย์อินชัวร์เทค คปภ. ติวเข้ม startup เจาะลึกเรื่องประกันรถยนต์

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Panorama Motor Insurance for Startup และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “OIC Overview : บทบาท สำนักงาน คปภ. ในธุรกิจประกันภัย” จัดขึ้นโดย Center of InsurTech, Thailand (CIT) ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. หลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยพื้นฐานสำหรับ Startup ในครั้งนี้ เน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์ มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่ม Startup กลุ่มนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และกลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Developer) ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปสร้าง “ไอเดีย” หรือ “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง นำเทคโนโลยีมาพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมการประกันภัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยอีกด้วย  

แม้ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “เทคโนโลยีประกันภัย” เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้คนไทยในยุคนี้เข้าถึงการซื้อประกันมากขึ้น รวมไปถึงการมองอุตสาหกรรมประกันภัยในมุมมองที่ต่างจากที่เคยเป็น จากเดิมที่มองว่าการประกันภัยเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ไกลตัว หรือแม้กระทั่งความยุ่งยากในการจ่ายเบี้ยประกันภัย รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามาช่วยดำเนินการ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ วงการประกันภัยทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และที่สำคัญคือเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากเช่น ตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับธุรกิจประกันภัยที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น บริษัทประกันภัยในประเทศสิงคโปร์ที่ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออย่างสะดวก และยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรและคนกลางประกันภัย ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยถูกลง ซึ่งผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยได้มากขึ้นอีกด้วย หรือ การประกันภัยเที่ยวบินล่าช้า ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เที่ยวบินล่าช้าตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะมีระบบเคลมเกิดขึ้นและโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยโดยอัตโนมัติซึ่งสะดวกและรวดเร็วมาก และแม้วันนี้ InsurTech ในประเทศไทยยังไม่มากเท่ากับต่างประเทศ แต่สำนักงาน คปภ. เชื่อว่า Startup และบริษัทประกันภัยไทยกำลังหันมาให้ความสำคัญกับ InsurTech มากขึ้นตามกระแสโลก

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน