ฟิลลิปประกันชีวิต ตั้ง “ลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม” นั่ง CEO ใหม่ เป้า 10 ปี ติดท็อป 5 ย้ำมีเงินพร้อมลงทุน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม ให้ดำรงตำแหน่ง“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม เป็นบุตรสาวคนโตในจำนวน 4 คนของนาย ฮัว มิน ลิม ประธานกรรมการ “กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล” มีประวัติการทำงานและบทบาทสำคัญในระดับองค์กรระหว่างประเทศมายาวนานกว่า 26 ปี ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน และนวัตกรรมการบริการทางการเงินต่าง ๆ หลากหลายประเภท ฯลฯ และก่อนที่จะมาเข้าร่วมงานกับฟิลลิปประกันชีวิต 

นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ บริษัท ฟิลลิปแคปปิตอล จำกัด สาขาชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นกำลังสำคัญในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ CQ (ระบบสนับสนุนงานหลังบ้านของกลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล) และ Online Applications ต่างๆ ซึ่งเป็น กลยุทธ์สำคัญที่นำไปสู่การเจิญเติบโตก้าวหน้าขององค์กรจวบจนถึงปัจจุบัน

นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม กล่าวว่า การเข้ามาเป็นผู้นำของ ฟิลลิปประกันชีวิต ถือเป็นการก้าวสู่บทบาทใหม่ที่จะต่อยอดความสำเร็จขององค์กรแห่งนี้ที่มีประวัติมายาวนานและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับบุคลากรทั้งทีมบริหาร พนักงานและฝ่ายขายทุกคนที่นี่เพื่อที่จะร่วมกัน ขับเคลี่อนองค์กรแห่งนี้ ไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) ด้วยความสะดวกเรียบง่ายเพื่อสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งกว่าเดิม ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้นเราจะต้องเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการพร้อมไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิดัลสมัยใหม่ให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาวในทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งช่องทางตัวแทน ช่องทางที่ปรึกษาทางการเงิน ช่องทางประกันภัยกลุ่ม ช่องทางออนไลน์ และช่องทางกับคู่ค้าทางธุรกิจ”

ทั้งนี้ นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม  กล่าวอีกว่า  ฟิลลิปประกันชีวิต มี 5 เป้าหมายหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือ 

1.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ทั้งทางด้านบริหารจัดการ  ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ   

2.ต้องเป็น 1  ใน 5 ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในด้านของเบี้ยประกันภัยรับรวม ให้ได้ภายใน 10 ปี ขณะเดียวกันสามารถสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้ด้วย 

3.เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในธุรกิจประกันชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพและการได้มาซึ่งลูกค้า ของเราโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  Customer Centric    

4.ขายทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ขายได้ และจะประสานความร่วมมือกับบรษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป ผ่านช่องทางจำหน่ายหลากหลาย นอกจากช่องทางตัวแทนที่เป็นช่องทางหลัก ยังมีช่องทางออนไลน์  ช่องทาง B2B รวมถึงโบรกเกอร์ด้วย หรือที่เรียกว่าเป็น  Multiple Channel    Multiple  Product 

5.ลงทุนกับบุคคลากรขององค์กร 

สำหรับตัวแทนของ ฟิลลิปประกันชีวิตปัจจุบัน มีทั้งหมด 4,000 กว่าคน  มีที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor : FA  100 กว่าคน โดยเป้าหมายสิ้นปีนี้คาดว่าจะมี FA เพิ่มได้ประมาณ 200 กว่าคน และระยะยาวคาดว่า FA จะมีสัดส่วนคิดเป็น 20%ของตัวแทนทั้งหมด  พร้อมกับย้ำ ว่าณ ขณะนี้ฟิลลิปประกันชีวิตยังไม่มีการเพิ่มทุน คาร์เรโช ยังอยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยตามระเบียบของสำนักงานคปภ.อยู่ แต่บริษัทมีเงินพร้อมลงทุนตลอดเวลา.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน