ฟิลลิปประกันชีวิตพร้อมให้บริการกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) พร้อมให้บริการการจัดส่งกรมธรรม์ด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการส่ง E-Policy ทางอีเมลถึงลูกค้าเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการได้รับกรมธรรม์และอำนวยความสะดวกต่อการจัดเก็บกรมธรรม์ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัย โดยส่ง SMS แจ้งเตือนหลังการส่งกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง และ การแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ทันที กรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(E – Policy) ยังช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารลดความเสี่ยงการสูญหายของกรมธรรม์ รวมทั้งยังลดปริมาณการใช้กระดาษ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการไม่สัมผัสเอกสารและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน โดยในระยะแรกจะเริ่มให้บริการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ E –Policy แก่ลูกค้าประกันชีวิตออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน