ฟิลลิปประกันชีวิตเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนกรณีโศกนาฏกรรมโคราช

 

นายปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอแสดง ความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ และขอเป็นกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมภายในห้างเทอร์มินอล 21 กลางเมืองโคราช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย และบาดเจ็บ จำนวน 58 ราย  สร้างความสะเทือนใจและเสียขวัญกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
ในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวนี้ได้มีผู้อาประกันภัยกับบริษัทฯ มีจำนวน 3 รายดังนึ้

1. เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร อายุ 2 ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญด้วยสินไหมทดแทน มรณกรรม จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้ และได้เสียชีวิตพร้อมกันกับมารดาและบุตร
2. นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด  ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จานวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านนหกแสนบาทถ้วน)
3. นายวัชรรพล พาณิชย์ สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรมจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

บริษัทฯ จะประสานไปยังครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตโดยด่วนที่สุด เพื่อเร่งรัดดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนมรณกรรมข้างต้นนี้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในอันที่จะบรรเทาความสูญเสีย และความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ โดยบริษัท ฯ ใคร่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน