กรุงไทย-แอกซ่า เยี่ยมชุมชนทอผ้าบ้านหนองหญ้าไซ จ. อุดรธานี

” มร.เดวิด โครูนิช” CEO กรุงไทย-แอกซ่า มอบกระเช้าแก่”ใบ กสินทรเกตุ” ตัวแทนชุมชนทอผ้าบ้านหนองหญ้าไซ จ.อุดรธานี ชุมชนทอผ้าปกกธ.ให้ลูกค้า ต่อเนื่องปีที่ 6

Details

คปภ.เชือดโบรกเกอร์เถื่อน “ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์”

“ตนุภัทร รัตนพูลชัย” รองเลขาฯด้านกม.คดี/คุ้มครองสิทธิประโยชน์ คปภ. ผู้เสียหาย 35 คน บุกแจ้งกองปราบฯ เชือดโบรกเกอร์เถื่อน “ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์”

Details

“สมาคมประกันชีวิตไทย”สนับสนุนกีฬาเยาวชนขุนด่านเกมส์

“บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ”อุปนายกฝ่ายบริหาร ส.ประกันชีวิตไทย มอบกรมธรรม์ประกันภัยกีฬาเยาวชนขุนด่านเกมส์ ครั้งที่ 39 ให้กับ “สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาฯคปภ. @สนง.คปภ.

Details

“ไทยประกันชีวิต” มุ่งสู่เป้าหมายให้ฝ่ายขายปรับตัวรู้เท่าทันยุคดิจิทัล 4.0

“ไชย ไชยวรรณ” MD “ไทยประกันชีวิต” แถลงนโยบาย “มุ่งให้ฝ่ายขายปรับตัวและรู้เท่าทันยุคดิจิทัล 4.0” พร้อมมอบเป้าหมายให้แก่บุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ

Details

“เชียงใหม่” คึกคักต้อนรับ 10 ผู้นำอาเซียนประชุม ATF 2018

“เชียงใหม่” คึกคักต้อนรับ 10 ผู้นำอาเซียนประชุม ATF 2018 “ปลัดพงษ์ภาณุ” เผยเวทีถกเข้มยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียนชี้หัวใจหลักยั่งยืน

Details

“เมืองไทยไลฟ์”โตทะเลุแสนล้านปีแรกเปิดโบรคเกอร์ Gettgo

“สาระ ล่ำซำ” แถลงยุทธศาสตร์ “เมืองไทยไลฟ์” เผยผลประกอบการปี2017 เบี้ยใหม่ทะลุแสนล้านปีแรกทุบสถิติเดิมนับจากก่อตั้งบริษัทมา เตรียมลุยเปิด “โบรกเกอร์เมืองไทยกรุ๊ป” ชื่อ GETTGO เป็นหัวหอกรุกประกันครบวงจร”ประกันชีวิต-ประกันวินาศภัย”

Details

บ.กลางฯ เปิดตัว “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน”

“นพดล สันติภากรณ์” MD บ.กลางฯ เปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กนักเรียน @ โรงเรียนวัดช่องนนทรี

Details

“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

“ศุลีพร ยงวิทิตสถิต” ผอ.สื่อสารองค์กร/กิจกรรมการตลาด FWD จัดกิจกรรมวันเด็กกับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร @ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

Details

คปภ.มอบกรมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ “ขุนด่านเกมส์”

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาคปภ.มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคณะนักกีฬา “ขุนด่านเกมส์” ครั้งที่ 39 จ.นครนายก วงเงินเอาประกันภัย 836 ล.

Details

“อลิอันซ์ อยุธยา” จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2018”

“วิรงค์ พัฒนกำจร” รอง MD สายงานบริหารตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ มอบอุปกรณ์กีฬา แจกอาหาร @สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

Details

“ทิพยประกันภัย” มอบรางวัล Tip Angel

“สมพร สืบถวิลกุล” MD พร้อมด้วย”วิชชุดา ไตรธรรม” ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร/CSR ทิพยประกันภัย มอบรางวัล “เมธิตา ช่วยสถิตย์” ผู้รับตำแหน่ง Tip Angel ปฏิบัติหน้าที่ Tip Ambassador

Details

สมาคม AEN เปิดแล้วสนง.ในไทยสร้างความสุขท่องเที่ยวอาเซียน

สมาคม AEN เปิดแล้วสนง.ในไทยสร้างความสุขท่องเที่ยวอาเซียน รัฐ-เอกชนเห็นพ้องถึงเวลาต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก

Details

ล้ม!ควบ 2 ประกันภัย “ศรีอยุธยาฯ-อลิอันซ์ฯ”

FacebookTwitterGoogle PlusLineล้ม!ควบ 2 ประกันภัย “ศรีอยุธยาฯ-อลิอันซ์ฯ” นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มกราคม พิจารณาประเด็นที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ควบรวม) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 154,568,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8274ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นด้วยร้อยละ 67.6811 แต่คะแนนเสียงเห็นด้วยก็ยังน้อยกว่าสามในสี่ร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุปมติได้ว่าคะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา…

Details