สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้หลังซื้อรถ…ซื้อประกันภัย!!!

รายการ INN WHY? วันนี้มี HOW TO จาก อาจารย์ประสิทธิ์  คำเกิด  รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทยมาฝากกันนะคะ  ถึงเรื่องการทำประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย ที่ผู้ซื้อรถจะได้รับสิทธิประโยชน์  หลังจากซื้อรถซื้อประกันภัยไปแล้ว  เป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่ควรรู้และได้สิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวเราและคู่กรณี กรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น!!!

อาจารย์ประสิทธิ์ได้ย้ำว่า การทำประกันภัยภาคบังคับ คือ การประกันภัยตามกฎหมายที่กำหนด กฎหมายที่กำหนดเรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเราเรียกกันย่อๆ ว่า การประกันภัยรถยนต์

แล้วสิทธิประโยชน์ที่บริษัทรับประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองเรานั้นมีอะไรบ้าง…?

ในกรณีที่รถของเราไปเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ตัวเราก็ดี บุคคลที่โดยสารรถเราก็ดี  หรือไปเฉี่ยวชนบุคลภายนอกก็ดี แล้วไปทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย   บริษัทที่รับประกันภัยของเราจะไปรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแทนเราให้เพราะว่าเราได้สร้างหลักประกันไว้

เพราะทันทีที่เราจ่ายเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่ง บริษัทประกันภัยนั้นก็ให้สัญญาว่า ถ้ารถของคุณไปก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่นบุคคลใดก็ตาม บริษัทประกันภัยจะไปชดใช้แทนให้เรา

ชดใช้อะไรบ้าง…?

กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ กรมธรรม์การประกันภัยตามพ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครอง

1.กรณีบาดเจ็บแก่ร่างกายตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง และเกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

2.กรณีทำให้บุคคลอื่นสูญเสียอวัยวะเช่น นิ้วขาด แต่ต้องขาดเกิน 1 ข้อนิ้ว  กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง 200,000 บาท จะขาดกี่นิ้ว จะเป้นนิ้วมือหรือนิ้วเท้า  ทางประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง

แต่ถ้าเกิดกรณีสูญเสียอวัยวะ มือขาด หูขาด หรือตาบอด 1 ข้าง พ.ร.บ.จะให้การคุ้มครองในวงเงิน 250,000 บาท ซึ่งรวมไปถึงอวัยวะอื่นใดด้วยเช่น  ตับ ไต ม้าม ถูกตัดออกไป

หรือกรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ข้าง ตาบอด 1 ข้าง มือขาดข้างหนึ่ง หรือว่าขาขาดทั้ง 2 ข้าง อย่างนี้จะได้รับการชดใช้จากพ.ร.บ. 300,000 บาท เท่ากับทุพพลภาพถาวร

ทั้งนี้ ความแตกต่างทุพพลภาพถาวรคือ สภาพร่างกายอวัยวะยังอยู่ครบแต่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ไม่สามารถไปประกอบอาชีพการงานได้โดยสิ้นเชิงถาวรตลอดไป ทางประกันภัยก็จะชดใช้ให้ในวงเงิน 300,000 บาท

หรือกรณีทำให้คนอื่นเสียชีวิต ประกันภัยก็จะไปให้ความคุ้มครองให้ ในวงเงิน 300,000  บาท

เหล่านี้คือ  สิทธิที่เราจะได้จากการประกันภัย คุ้มครองตามพ.ร.บ.ที่เราได้ทำประกันภัยเอาไว้

นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล กรณีการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร   ยังมีเงินอีกจำนวนหนึ่งที่ประกันภัยชดใช้ให้เราคือ เงินชดเชยรายวันๆละ 200 บาทในวันที่เรานอนโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

อาจารย์ประสิทธื ได้ยกตัวอย่างด้วยว่า

สมมติเราเป็นเจ้าของรถ มีประกันภัยรถยนต์ ปรากฏวันหนึ่งเราขับรถไปมีสุนัขวิ่งตัดหน้า เราเลยหักหลบไป ไปชนเปรี้ยงกับมอเตอร์ไซต์คันหนึ่งและก็มีคนขับด้วย ทำให้มอเตอร์ไซต์เขาเสียหาย คนขับเสียชีวิต

เหตุที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทของเรา ลักษณะแบบนี้เรามีประกันภัยไว้ จะไปชดใช้ให้กรณีเสียชีวิต จ่ายให้ 300,000 บาท

กรณีรถเสียหายจะไม่คุ้มครอง จะคุ้มครองเฉพาะการเสียชีวิตอย่างเดียว   แล้วเราจะเรียกร้องอย่างไร ???ต้องติดตามตอนต่อไป.

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน