พรูเด็นเชียล จับมือ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมตอน อาสา รุ่นใหม่ เพื่อผู้สูงวัยและชุมชน”

เพิ่มเพื่อน

 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “พรูยังสเตอร์ สปิริต #5 ตอนอาสารุ่นใหม่ เพื่อผู้สูงวัยและชุมชน” โดยระดมพลอาสาสมัครคนรุ่นใหม่จากทั้งพนักงานพรูเด็นเชียล ประเทศไทยกว่า 15 คน และกลุ่มนักศึกษากว่า 30 คน ร่วมเข้าฟื้นฟูเละซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้สูงอายุและสนามกีฬาในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยสร้างพื้นฐานการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยได้อย่างลงตัว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน