พรูเด็นเชียล สิงคโปร์มีแผนการที่จะจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี (mid-career individuals)และผู้ที่จบใหม่ ท่ามกลางความซบเซาที่เกิดจากโควิด-19

บริษัทตั้งใจที่จะจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มจากปีนี้อีก 500 คนในปีหน้า เนื่องจากวิกฤติสุขภาพในขณะนี้ได้ทำเกิดการตื่นตัวและสนใจประกันมากขึ้น และการจ้างานใหม่นี้จะรวมถึงการจ้างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จำนวน 200 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้า “โครงการบริหารคนเก่ง”ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มทำในเดือนมกราคมปีหน้า

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครจะได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสองปี เช่น หลักสูตรสร้างทักษะและความสามารถ ซึ่งต้องใช้เวลา 12 เดือน

ผู้ที่ได้รับเลือกจะมีหัวหน้าตัวแทนให้คำแนะนำและได้รับเบี้ยเลี้ยง 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน หรือประมาณ 226,000 บาท เป็นเวลา 24 เดือน โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนผู้ที่จบใหม่ ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในบริษัท ซึ่งมีตั้งแต่การฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การจัดทำแผน การวิเคราะห์ความจำเป็นทางการเงิน การลงทุนและการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ  นอกจากนี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือนในช่วง 24 เดือนแรก เพื่อช่วยให้เริ่มอาชีพประกันได้

การประกาศล่าสุดของพรูเดนเชียล มีขึ้นในขณะที่บริษัทประกันอื่นๆได้ประกาศเช่นเดียวกันว่าจะเสนอโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เอไอเอ สิงคโปร์ประกาศสร้างโอกาสในการทำอาชีพใหม่ 500 คน โดยจะมีการอบรม และสนับสนุนทางการเงิน แก่ผู้ที่จบการศึกษาใหม่และผู้ที่เปลี่ยนงานหลังจากที่ทำงานมาได้มากกว่า 10 ปี

ไชน่า ไลฟ์ อินชัวรันซ์(สิงคโปร์) ก็ประกาศในเดือนกันยายนว่า มีแผนจ้างที่ปรึกษามากกว่า 500 คนในสิงคโปร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า  ขณะเดียวกัน เกรต อีสเทิร์น ได้ประกาศในเดือนมิถุนายนว่า มีตำแหน่งงานว่างถึง 1,000 ตำแหน่ง  และรับฝึกงานให้กับผู้ที่กำลังหาทางเข้าร่วมเป็นตัวแทนของบริษัท  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน