พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผนึกกำลัง 10 โรงพยาบาลคู่สัญญาชูบริการ Telemedicine

รับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมช่วงวิกฤตโควิด-19

การบริการที่ให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ลูกค้าในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์จากที่บ้าน

เพื่อตอบรับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล 10 แห่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริหารทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม (Telemedicine)  ด้วยบริการดังกล่าว  ลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ตามสิทธิ์ในกรมธรรม์  และที่สำคัญยังสามารถรับบริการตรวจรักษาที่ได้คุณภาพได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยจากที่บ้านในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงเช่นนี้

เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการพิเศษโทรเวชกรรม (Telemedicine) ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 10 แห่ง  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาลพระรามเก้า  โรงพยาบาลพญาไท 2  โรงพยาบาลพญาไท 3  โรงพยาบาลเอกชัย  โรงพยาบาลนครธน  โรงพยาบาลเทพธารินทร์  โรงพยาบาลธนบุรี  โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลนวมินทร์  9  ทั้งนี้  หลังจากเลือกสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว  ลูกค้าสามารถนัดหมายเวลาเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์  ซื้อยาและดำเนินการเพื่อจัดส่งยาตามใบสั่งแพทย์ไปที่บ้านของลูกค้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นสามารถจัดการเพื่อให้แพทย์ตรวจเยี่ยมที่บ้านได้

คุณเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยยึดลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา เราให้คำมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับงานบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเช่นนี้  ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะต้องได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม  บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine)  จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการด้านยาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

ต้องเดินทางออกจากบ้าน  บริการนำร่องนี้ถือเป็นอีกความพยายามของพรูเด็นเชียล ประเทศไทยที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราในเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัย  เพราะเรายังคงยึดมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราเหนือสิ่งอื่นใดแม้ในยามสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้” 

ทั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย  พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยบริการโทรเวชกรรม (Telemedicine)  ซึ่งสามารถใช้บริการนี้ได้ทั้งผู้เอาประกันภัยแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2563  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย  โทร. 1621

การรับบริการจากโรงพยาบาลคู่สัญญา สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้:

  • โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0 2310 3000
  • โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร. 1270 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @Oraram9hospital
  • โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร. 1772
  • โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 1772
  • โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 1715
  • โรงพยาบาลนครธน โทร. 0 2450 9999
  • โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร. 0 2348 7000 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @Theptarin
  • โรงพยาบาลธนบุรี โทร. 0 2487 2000 หรือ 1645 #1
  • โรงพยาบาลวิภาวดี โทร. 0 2561 1111 #0
  • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 08 3948 9042

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน