พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “พรู 888

แผนประกันชีวิตที่มอบความอุ่นใจไร้กังวลสำหรับวัยเกษียณ

เนื่องด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) จึงนำเสนอทางเลือกรูปแบบใหม่ “พรู 888” แผนประกันชีวิตที่จะช่วยวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคนในทุกช่วงชีวิต อีกทั้งยังเป็นแผนที่มอบความคุ้มครอง พร้อมหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยการรับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรก จนถึงอายุ 87 ปี และผลประโยชน์กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี

ล่าสุดกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) มีการคาดการณ์ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ โดยจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 13.1 ล้านคนหรือ 20% ของประชากรทั้งหมด[1] ซึ่งจะส่งผลให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันสังคม การควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบประกันสุขภาพ และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนต่างรุ่น ซึ่งจะเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นเ ราจึงต้องเร่งออกมาตรการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และเตรียมพร้อมแผนการเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาในฐานะสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “การวางแผนและการบริหารจัดการทางการการเงินที่ดีเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุข สุขภาพดีและปราศจากความวิตกกังวล โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนในวัยหลังเกษียณ โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านการประกันที่ได้รับความไว้วางใจเสมอมา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้คนไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี และอย่างไร้ความกังวล  ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด “พรู 888”  แผนความคุ้มครองชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเกี่ยวกับอนาคต ที่ไม่เพียงแต่มอบความมั่นคงทางการเงิน  แต่ยังเป็นกาส่งต่อมรดกให้แก่คนที่พวกเขารักด้วยเช่นกัน”

“พรู 888” มอบทางเลือกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในการเก็บออม และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ด้วยเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปีสำหรับความคุ้มครองชีวิตในระยะยาวจนถึงอายุ 88 ปี ทั้งนี้ ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติ ที่มิใช่เนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 100% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 800% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 800% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 6,400% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป

อีกทั้ง “พรู 888” ยังช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจ ไร้ความกังวล ด้วยการรับผลประโยชน์เงินคืนทุกปี 8% ของจำนวนเงิยเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีแรก ถึงปีที่มีอายุครบ  88 ปี และเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 88 ปี ก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนจำนวน 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อมรดกและหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก

นอกจากนี้ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และจะต้องเป็นเบี้ยประกันภัยที่ชำระเพื่อการคุ้มครองชีวิตเท่านั้น ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ต้องเป็นเพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไปและเพศหญิงอายุ 30 ขึ้นไป

เริ่มต้นวางแผนชีวิต และอนาคตตั้งแต่วันนี้กับ “พรู 888” ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารพันธมิตรของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “พรู 888”  โปรดติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621 หรือเครือข่ายสาขาของธนาคารพันธมิตรของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน