บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” โชว์ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารบุคลากรในปีที่ผ่านมา คว้า 8 รางวัล จาก 4 เวทีระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น  HR Asia Awards 2023, HR Excellence Awards 2023, World HRD Congress และ BCCT King Power Thailand International Business Awards (TIBA) 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นใน การดูแลสุขภาวะพนักงานที่ดีแบบองค์รวม ด้วยตระหนักว่าบุคลากรคือ ฟันเฟืองสำคัญในการนำองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีทองของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR) ความสำเร็จจากการคว้ารางวัลในเวทีระดับสากลมากมาย ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการใช้หัวใจดูแลพนักงานทุกคนแบบ Fair and Care ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีม HR ที่ใช้ใจในการดูแลพนักงานทุกมิติ และให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการเปิดรับความหลากหลาย ที่พรูเด็นเชียล เราเปิดโอกาสให้คนทุกเจนเนอเรชันได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน ด้วยบรรยากาศของ ‘Agile Working’ ที่ทลายกำแพงของการทำงานแบบต่างคนต่างทำ มาเป็นร่วมกันทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์และเป้าหมายเดียวกัน”

“พรูเด็นเชียล ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่ว่าชีวิตมีกัน … ทุกวันดีกว่า” (Prudential For Every Life For Every Future) การดำเนินธุรกิจของเรา ต้องเป็นประโยชน์ ทั้งต่อ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เนื่องจากองค์กรไม่สามารถเดินหน้าได้เพียงลำพัง หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรและทีมงานที่แข็งแกร่ง เราจึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทั้งกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ รวมถึงการดูแลสุขภาวะที่ดีของพนักงานแบบองค์รวม อาทิ การจัดตั้งชมรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชมรมวิ่ง ฟุตบอล จิตอาสา หรือ                  Café Hopping รวมถึงกิจกรรมที่สานสัมพันธ์พนักงานในโอกาสต่างๆ เราเชื่อมั่นว่า หากพนักงานมีสุขภาวะที่ดีก็จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา” นายบัณฑิต กล่าว

สำหรับรางวัลด้านการดูแลและบริหารบุคลากรที่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สามารถคว้ามาได้ทั้งหมดตลอดปี 2566 นั้น ประกอบด้วย

  • 2 รางวัลจาก เวที HR Asia Awards 2023 ได้แก่ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย (Best Company to Work for in Asia 2023) และ 2.รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงานให้ก้าวสู่โลกดิจิทัล (Digital Platform) ได้อย่างเป็นรูปธรรม (Digital Transformation Awards 2023)
  • 4 รางวัล จากเวที HR Excellence Awards 2023 ได้แก่ 1. รางวัลองค์กรในฝันแห่งปี (Employer of the Year) 2.รางวัลความเป็นเลิศด้านสุขภาวะขององค์กร (Excellence in Corporate Wellness) 3.รางวัลความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร (Excellence in Workplace Culture) และ รางวัลความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (Excellence in Total Rewards Strategy)
  • เวที World HRD Congress ได้แก่ รางวัลภาพลักษณ์องค์กรดีเด่นแห่งเอเชีย (Asia’s Best Employer Brand Awards 2023)
  • เวที BCCT King Power Thailand International Business Awards (TIBA) 2023 จากหอการค้าอังกฤษ–ไทย ประเภทรางวัลความหลากหลาย ความเสมอภาค และ การยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity, and Inclusion)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน