บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Rabbit Life โดย นายธัญญะ ซื่อวาจา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ในฐานะองค์กรด้านธุรกิจประกันชั้นนำที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประกันภัย พร้อมนำความรู้มาช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของด้านต่าง ๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการทำงาน แก่นิสิตและนักศึกษา อันนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดองค์ความรู้ด้านประกันในอนาคต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน