ฟิตช์ เรตติ้ง คาด บริษัท ประกันภัยต่อทั่วโลก จะมี underwriting profits (กำไรจากการจำหน่ายประกันหลังจากหักค่าบริหารและจ่ายค่าสูญเสียแล้ว) พอประมาณ ในปี 2564 เนื่องจาก คาดว่า อัตราการทำประกันภัยต่อในเกือบทุกสายธุรกิจ เพิ่มขึ้นมากกว่า loss cost inflation (จำนวนเงินที่บริษัทประกันต้องจ่ายเพื่อครอบคลุมค่าเรียกร้องสินไหม ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการและตรวจสอบการเรียกร้องดังกล่าว)  ขณะเดียวกัน คาดว่า ความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสโคโรนา จะกลับสู่ภาวะปกติทั้งในธุรกิจประกันภัย ประกันภัยต่อ ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันสุขภาพต่อ 

แนวโน้มที่ฟิตต์ จัดอันดับ “มีเสถียรภาพ”ให้กับธุรกิจประกันภัยต่อทั่วโลก ธุรกิจประกันชีวิต/ทรัพย์สินในสหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ว่า จะมีเงื่อนไขในการกำหนดราคาและการรักษาเสถียรภาพ ต่อการเรียกร้องสินไหมที่เกี่ยวข้องกับการระบาดได้ยากมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน มีแรงกดดันต่อรายได้จากการลงทุน เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยต่ำมากและสินทรัพย์จะเสื่อมคุณภาพลงอีก

ภัยพิบัติในปีนี้ ได้ผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ทั้งที่ตลาดลำบากอยู่แล้ว  และคาดว่า การกำหนดราคาเบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเมื่อมีการต่ออายุการทำประกันภัยต่อใหม่ แม้ว่าน่าจะสูญเสียแรงส่งในปี 2565 หลังจากที่ความสูญเสียในปี 2563 มีมากจนต่อเนื่องมาถึงปี 2564

คาดว่ากำไร ในช่วงครึ่งปีหลังของ บริษัท ประกันภัยต่อทั่วโลก จะได้รับแรงกดดันจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ เช่นพายุฤดูหนาวในสหรัฐฯและน้ำท่วมในออสเตรเลีย การขวางคลองสุเอซเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในขณะเดียวกัน การขาดทุนจำนวนมากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและราคาในการทำประกันภัยต่อทางทะเลที่สูงขึ้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือมาก

ฟิตช์คาดการณ์ว่า อัตรารวมของการทำประกันภัยต่อในปี 2564 อยู่ที่ 99.1% ซึ่งสะท้อนว่ามีความสูญเสียจากภัยพิบัติโดยเฉลี่ย 9.0%  มีความสูญเสียเพิ่มเติมจากไวรัสโคโรนา 1.5%  และต้องปล่อยทุนสำรอง 1.0%  ซึ่งคาดว่าจะลดลง แต่ยังคงเป็นผลดีต่อผลประกอบการเล็กน้อย  นอกจากนี้คาดว่า อัตราส่วนการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมในปีนี้ ซึ่งไม่รวมภัยพิบัติและความสูญเสียจากไวรัสโคโรนา ของกลุ่มประกันภัยต่อ  จะดีขึ้นเป็น 89.6% ในปี 2564  ลดลงจาก 90.5% ในปี 2563 และ 92.9% ในปี 2562

คาดว่า อัตราการลงทุนต่อของบริษัทประกันภัยต่อ จะยังคงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพอร์ต โดยรายได้จากการลงทุนที่ลดลง น่าจะได้รับการชดเชยจากรายได้จากการจำหน่ายประกันที่เพิ่มขึ้นพอประมาณในปี 2564  แรงกดดันของรายได้จากการลงทุน อาจกระตุ้นให้ บริษัท ประกันภัยต่อ รักษาวินัยในการจำหน่ายประกัน และผลักดันราคาให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามความพยายามเหล่านี้ อาจถูกยับยั้งโดยภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน

ฟิตช์กล่าวว่า บริษัท ประกันทั่วโลกเข้าสู่ปี 2564 โดยมีเงินทุนดีมาก เนื่องจากผลประกอบการพื้นฐานในปี 2563  ดีขึ้น จากได้ขึ้นราคาประกันภัยและการประกันภัยต่อ แม้ว่าจะมีแรงกดดันของกำไรมากจากการสำรองเงินทุนและการจ่ายสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการระบาด   ระดับเงินกองทุนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะมีการขาดทุนจากการจำหน่ายประกันที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดอย่างมากในหลายส่วน  เช่น  การยกเลิกกรณีฉุกเฉิน / ยกเลิกงาน การเดินทาง  เครดิตการค้า ละการค้ำประกัน การหยุดชะงักของธุรกิจและการเสียชีวิต

ฟิตช์คาดการณ์ว่า  ROE ในปี 2564 อยู่ที่  6.5%  ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนเงินทุนซึ่งอยู่ที่ประมาณ 6  –7% เนื่องจากผลการดำเนินงานยังคง ได้รับแรงกดดัน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำเป็นประวัติการณ์ การเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น ได้รับแรงขับเคลื่อนจากส่วนผู้ถือหุ้น  กำไรจากพันธบัตรที่ยังไม่รับรู้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนลดลง เนื่องจาก บริษัท ประกันภัยต่อจะรักษาเงินทุนเอาไว้ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการระบาด และคาดว่ามีโอกาสในการใช้เงินทุนที่ดี

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน