ส.ประกันวินาศฯถก “ประกันพืชผล” 12 บ.ประกันภัยต่อ” ชั้นนำของโลก

กี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้นำคณะทำงานโครงการประกันภัยพืชผล ซึ่งประกอบด้วย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และ นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย พบปะหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทรับประกันภัยต่อพืชผลต่างประเทศ (Professional Crop Reinsurers) โดยนำ ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของการประกันภัยต่อในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาให้บริษัทรับประกันภัยต่อรับทราบพร้อมหารือเตรียมการโครงการประกันภัยพืชผลในปีต่อไปตามนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อชาวนาและเกษตรกรไทย

สำหรับบริษัทรับประกันภัยต่อที่หารือร่วมกันในครั้งนี้มีจำนวน 12 บริษัท ประกอบด้วย Swiss Re, Munich Re, Partner Re, Scor Re, Peak Re, AXA XL, Sompo International, MS Amlin, Axis Re, Ren Re, Chaucer และ Canupius ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อชั้นนำของโลกด้านการประกันภัยพืชผล โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนรับประกันภัยต่อโครงการประกันภัยข้าวนาปีของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันภัยพืชผลของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการทำประกันภัยพืชผลต่อไป

นายกี่เดช กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการประกันภัยข้าวนาปีในประเทศไทย ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2560 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 58 ล้านไร่ทั่วประเทศ มีเบี้ยประกันภัยเข้าสู่ระบบประกันภัย จำนวน 5,281 ล้านบาท และจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 4,211 ล้านบาท มีอัตราการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรกว่า 80% ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการหนึ่ง และยังเป็นต้นแบบให้กับต่างประเทศที่ยังไม่มีระบบการประกันภัยพืชผล ได้นำไปศึกษาถึงความสำเร็จของประเทศไทยอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน