แอกซ่า จับมือกับสถาบันวิจัย IPSOS และยูเรเซีย กรุ๊ป  ได้จัดอันดับความเสี่ยงของปี 2563 ที่ผ่านมา โดยการระบาดและโรคติดเชื้อมาเป็นอันดับหนึ่ง  การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศมาเป็นที่สอง และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เสี่ยงเป็นอันดับสาม ซึ่งเริ่มสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากมีการทำงานทางไกลและมีจำนวนการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการล็อกดาวน์

ทั้งนี้ แอกซ่าได้จัดทำรายงาน “ความเสี่ยงในอนาคต” เป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2,700 คน จาก 54 ประเทศ โดยครั้งนี้มี ความเสี่ยงสิบอันดับแรกทั่วโลกในปี 2563 ดังนี้

ความเสี่ยงสิบอันดับแรกทั่วโลกในปี 2563

 อันดับ        ความเสี่ยง

      1.         การระบาดและโรคติดเชื้อ

  1.        การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
  2.        ความปลอดภัยทางไซเบอร์
  3.        ความไร้เสถียรภาพทางภูมิศาสตร์การเมือง
  4.        ความตึงเครียดในสังคมและความขัดแย้งในท้องถิ่น
  5.        การคุกคามความมั่นคงที่เกิดมาใหม่
  6.        ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค
  7.        ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
  8.        ความเสี่ยงทางการเงิน
  9.        ความเสี่ยงจากมลภาวะ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน