เลือกลงทุน RMF หรือ LTF ดี ?

 

ปี 2559 ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเก็บออมเงินของคนทำงานอีกปีหนึ่ง เราจะเลือกเก็บเงินผ่าน RMF (Retirement mutual fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ LTF (Long Term Equity Fund) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กันดี..?

 

วันนี้ คุณพิเชฐ  เจียรมณีทวีสิน (คุณทอมมี่) นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย ได้นำความรู้มาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของการลงทุนใน 2 รูปแบบนี้ให้ไว้เป็นทางเลือกในรายการ INN WHY? มาศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนกัน

คุณทอมมี่ บอกว่า การลงทุนใน   LTF นั้นเป็น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่มีไว้เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น  เพื่อกระตุ้นตลาดทุนเกิดความเสถียรมากขึ้น ไม่ใช่ซื้อแล้วขายแต่ซื้อแล้วต้องถือยาวอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน

ส่วน RMF หรือ กองทุนรวมระยะยาว เป็นกองทุนสำหรับออมเพื่อการเกษียณ มีวัตถุประสงค์คล้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันบำนาญ ที่เก็บออมไว้เพื่อการเกษียณเท่านั้น

 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ RMF และ LTF นั้น มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดย LTF เป็นการลงทุนในหุ้นระยะยาว ไม่การันตีผลตอบแทน และผลตอบแทนมีความผันผวนสูง การจ่ายเงินปันผล เลือกที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ แต่ถ้าจ่ายจะจ่ายได้ไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม

 

ส่วน RTF ไม่จ่ายเงินปันผลเลย เป็นการออมเงินเพื่อเก็บไว้ถึงอายุ 55 ปี หรือคนอายุไม่ถึง 55 ปี ต้องถือกองทุน RMF ให้เกินอย่างน้อย 5 ปี แต่มีการลงทุนให้เลือกได้หลากหลายเหมือนกับกองทุนรวมทั่วไปตั้งแต่กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เน้นการลงทุนที่เกี่ยวกับเงินสด หรือตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น  ตราสารเงิน  กองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางที่ผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นพันธบัตรกับหุ้นผสมกัน หรือลงทุนความเสี่ยงสูงไปเน้นลงทุนที่ตราสารทุนอย่างเดียวหรือลงทุนทอง น้ำมันก็สามารถลงทุนได้ นี้คือข้อดีของ RMF ที่มีตัวเลือกให้ลงทุนได้มากกว่า

 

ถามว่า ถ้าซื้อกองทุน  LTF จะซื้อได้เท่าไหร่ต่อปี  สามารถซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีนั้น จำกัดสูงสุด  500,000 บาทเท่านั้น

ถ้าซื้อกองทุน  RMF  จะซื้อได้เท่าไหร่ต่อปี  สามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ในปีนั้น แต่มีจำกัดว่า เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  รวมกับประกันบำนาญต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ภาระผูกพัน LTF  ซื้อครั้งเดียวถือยาว 5 ปีปฏิทิน โดยไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี เศษของปีนับเป็น 1 ปีได้  ถ้าผิดเงื่อนไขจะต้องคืนเงินในส่วนที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีทั้งหมดให้กับกรมสรรพากรพร้อมกับจ่ายดอกเบี้ย 1.5%ต่อเดือน และถ้ากองทุนนั้นไถ่ถอนออกมาแล้วมีกำไรจะต้องถูกคืนเพราะถือว่ามีรายได้

ภาระผูกพัน  RMF ซื้อครั้งแรกแล้ว ต้องซื้อต่อเนื่องกันอย่างน้อยทุกๆ  2 ปี กระทั่งอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ การลงทุนแบบนี้จะนับวันชนวันและนับเฉพาะปีที่ลงทุนด้วย ถ้าลงทุนไม่ต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน หรือขายก่อนอายุ 55 ปี ถือว่าผิดเงื่อนไขจะต้องคืนเงินในส่วนที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีทั้งหมดให้กับกรมสรรพากร และถ้ากองทุนนั้นมีกำไรก็จะถูกเสียภาษีด้วย

 

สามารถส่งคำถามทุกข้อสงสัยเข้ามาได้ที่ innwhy31@gmail.com เพื่อทางรายการจะได้ตอบคำถามพร้อมส่งหนังสือให้ได้กลับไปอ่านกันค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน