บริษัท กลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 8

จากข้อมูล www.thairsc.com ผู้ประสบภัยจากรถที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และรถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ด้วยความตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้กำหนดเป็นนโยบายองค์กรในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ดำเนินการโครงการบริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับ มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและขยายออกไปสู่สังคม โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบริษัทกลางฯ ทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในปี 2563 เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 8 ติดต่อกันภายใต้ชื่อ “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” RVP Road Safety Day ซึ่งจะเป็นวันที่บริษัทกลางฯ ทุกสาขา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยกิจกรรมในปีนี้จะประกอบไปด้วย

            – การให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี และลงทะเบียนชื่อผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

            – กิจกรรมเซอร์ไพร์จับรางวัลรับ “หมวกนิรภัย” ฟรี จำนวน 900 ใบทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่นำรถจักรยานยนต์มาร่วมกิจกรรม (โดยผู้ที่มีสิทธิได้ลุ้นรับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัย/มีใบอนุญาตขับขี่/รถต้องมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง)

            – หมวกนิรภัย โครงการ“รัฐ-ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินจำนวน 100 บาท เพื่อรับหมวกนิรภัยเต็มใบสีเหลืองจำนวน 1 ใบ (1 คนต่อ 1 ใบ) และร่วมถวายคำปณิธาน จะทำความดีเพื่อถวายในหลวง เงินรายได้ทั้งหมดที่ประชาชนบริจาค (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) บริษัทกลางฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล

สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่จัดขึ้นนี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การ“มีสติ มีวินัย มีน้ำใจ”ซึ่งผู้ขับขี่จะต้อง มีสติ ในการขับขี่รถ เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ การมีวินัย นั้นผู้ขับขี่จะต้องเคารพกฎจราจร และสำหรับผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง การมีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมทาง เพียงแค่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายข้ามอย่างปลอดภัยหรือให้ทางเมื่อมีรถคันอื่นเปิดสัญญาณไฟขอทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง

อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคน มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากตัวเรา ครอบครัวเรา องค์กรของเราและขยายสู่สังคมต่อไป เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย

สำหรับประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อบริษัทกลางฯ ได้ที่ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน