ใคร…มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.?

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย คือ เจ้าของรถทุกคนหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อและผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

โทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย

เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อหากไม่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วไม่ทำประกันภัยและนำรถที่ไม่มีประกันภัยนี้ไปใช้จะมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิด

ำอย่างไรเมื่อมีผู้ประสบภัยจากรถ

อย่าลืมว่าทันทีที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถหรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ขอให้รีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล,สถานพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุดเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้บาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุจากรถ และถ้ามีเวลาให้ตรวจดูว่ารถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัยหรือไม่ กับบริษัทอะไร เพื่อที่ จะแจ้งโรงพยาบาลและบริษัทได้ถูกต้อง และอย่าลืมแจ้งอุบัติเหตุนั้นให้ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุด้วย หรือโทรแจ้งเหตุที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563)

เมื่อจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถคันเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี

สุจริตได้รับความคุ้มครอง/ผู้ทุจริตกฎหมายลงโทษ

ผู้ประสบภัยหรือทายาท ผู้ใดยื่นคำขอรับค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อขอรับค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.นี้ มีความผิดมีโทษทางอาญา คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โทร.1186

หากผู้ประสบภัย ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่ได้จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ไว้ และไม่สามารถเบิกค่าเสียหายกับใครได้นั้น ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้อง ขอความช่วยเหลือจาก กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงาน คปภ. โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะทำหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ โดยไม่ต้องรอผลคดีพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

“อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครอง แจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลาง Call center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”

ทุกคนจะปลอดภัยจาก covid 19 ป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท กลางคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน