พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานการเปิดงานการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแผนงานความปลอดภัยทางถนนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการหมวกนิรภัยล้านใบช่วยชีวิต และโครงการวงเวียนช่วยชีวิตของบริษัท ที่นำเอาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com มาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์    แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน