บ.กลางฯ ร่วมองค์กร จัดงาน“รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ครั้งที่ 3

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ กู้ภัย ทั่วประเทศ จัดงานประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาคม)ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยมีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศด้านกู้ภัยกู้ชีพจำนวน 252 แห่งรวมกว่า 3,000 คน เข้าร่วมประชุม

งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน