บ.กลางฯ ถวายตู้พระไตรปิฎกวัดเขาพระอานนท์ สุราษฎร์ธานี

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกันถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จัดเก็บ ให้กับวัดเขาพระอานนท์ สุราษฎร์ธานี ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท และเพื่อสร้างภูมิปัญญาและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่จริยธรรมและคุณงามความดีของสังคม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน