บ.กลางฯ ถวายตู้พระไตรปิฎกวัดเขาพระอานนท์ สุราษฎร์ธานี

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกันถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จัดเก็บ ให้กับวัดเขาพระอานนท์ สุราษฎร์ธานี ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท และเพื่อสร้างภูมิปัญญาและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่จริยธรรมและคุณงามความดีของสังคม

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com