ชุมชนเชียงของ จ.เชียงรายผนึก บ.กลางฯ ทอดผ้าป่าหมวกบุญ

ชาวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของและพิธีทำบุญทอดผ้าป่ากองทุน (หมวกบุญ) เพื่อชุมชนชาวเชียงของ ภายใต้โครงการกองทุนผ้าป่าหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างบริษัทกลางฯ อำเภอเชียงของ และพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ด้วยใช้หลักการ“บวร”บ้าน,วัด,โรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการด้วยแรงศรัทธา ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของอำเภอเชียงของ และลดความสูญเสียอุบัติเหตุจากรถ ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนชาวเชียงของ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ชาวอำเภอเชียงของได้ตระหนักเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกนิรภัยกันมากขึ้น เกิดการสร้างวินัยจราจรในระดับชุมชน โดยอาศัยกลไกภาครัฐในการส่งเสริมและสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชน ณ มณฑลพิธี ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน