บริษัทกลางฯสัมมนางานวิจัยลดอุบัติเหตุทางถนน

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาและจัดนิทรรศการ ประจำปี2560 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” จัดโดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com