บริษัทกลางฯสัมมนางานวิจัยลดอุบัติเหตุทางถนน

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาและจัดนิทรรศการ ประจำปี2560 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” จัดโดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน