ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้านต่างๆ ในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลได้แก่

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.Thairsc.com บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้กับสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องของอุบัติเหตุและเพื่อหน่วยงานได้นำข้อมูลไปวางแผนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน ทั้งในและนอกช่วงเทศกาล นอกจากนี้ประชาชนที่เดินทาง ก็ยังสามารถเข้ามาดู เพื่อค้นหาข้อมูลจุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ,ทราบว่าพื้นที่ที่จะเดินทางไป มีจุดที่ต้องระมัดระวังที่ใดบ้าง ได้อีกด้วย

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” บริษัทกลางฯ ร่วมกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” กับกรมการขนส่งทางบก (ตั้งแต่ 15 มี.ค.ถึง 15 เม.ย.66) โดยทำกิจกรรมเพื่อรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ทั่วประเทศ จำนวน 225 จุดบริการ ที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และวิทยาลัยเทคนิค ที่มีสัญลักษณ์ป้ายแบนเนอร์โครงการติดไว้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดจุดบริการได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”หรือสามารถสแกน QR code รายชื่อจุดที่ให้บริการ)

มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

“ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ปฏิบัติตามกฎจราจร” ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยสนับสนุนหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษ ราคาต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน จำนวนมากกว่า 8,500 ใบ ใน 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,น่าน,นนทบุรี,สุโขทัย,สระแก้ว,สมุทรปราการ,เพชรบุรี,สกลนคร,ตราด,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,พิจิตร,อ่างทอง,อุทัยธานี,นครสวรรค์,ลำพูน,ปทุมธานี,พัทลุง,ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์,เชียงราย,เชียงใหม่,ลำปาง,กระบี่,นครศรีธรรมราช,นครราชสีมา,พังงา,กำแพงเพชร และพิษณุโลกโดยผู้เข้าร่วม โครงการจะได้รับหมวกจะต้องร่วมถวายคำปณิธานว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัย ขณะ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง

“สนับสนุนอุปกรณ์และน้ำดื่มให้กับภาคีเครือข่าย” บริษัทกลางฯ ดำเนินการสนับสนุน น้ำดื่มมากกว่า 5,000 โหล พร้อมด้วยเครื่องดื่ม,ผ้าเย็น ให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะตามจุดบริการ

มาตรการช่วยเหลือ หลังเกิดเหตุ

“บริษัทกลางฯ ร่วมกับธุรกิจประกันภัย พร้อมช่วยเหลือเยียวยาจ่ายสินไหมฯ ภายใน 24 ชั่วโมง” บริษัทกลางฯ ร่วมกับ ธุรกิจประกันภัย จะดำเนินการจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งการเกิดอุบัติทางถนนและรถ คันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. โดยจะดำเนินการจ่ายค่าปลงศพ ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถ ที่เสียชีวิตทันที  ภายใน  24 ชั่วโมง โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด เพื่อการเยียวยาบรรเทาทุกข์เบื้องต้นอย่างเร่งด่วน รวมถึงกรณีผู้ประสบภัย ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลโดยประสานงานรับรองสิทธิผู้ป่วยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมง

“อุบัติเหตุจากรถ แจ้งบริษัทกลางฯ ทันที ที่ Call Center 1791 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง” เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยจากรถต้องแจ้งเหตุทันที เพราะจะเป็นการช่วยให้ผู้ประสบภัยจากรถ นั้นจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และทำให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากการประกันภัย ถ้ารถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้น มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยบริษัทกลางฯ มีเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและประสานงานและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ที่ Call center 1791 โดยจะทำหน้าที่รับแจ้งเหตุ ประสานโรงพยาบาล แนะนำสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.และช่วยติดต่อประสานบริษัทประกันภัยของรถคันที่เกิดเหตุด้วย 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน