อาคเนย์ พัฒนาโปรแกรมสรรหาตัวแทนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ S-Recruit  

 นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้แผนกลยุทธ์เชิงรุกของอาคเนย์ สู่การเดินหน้าเป็นผู้นำในธุรกิจประกันและการเงิน พร้อมการพัฒนาระบบบริการเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาคเนย์ประกันชีวิต จึงได้ริเริ่มโปรแกรมสรรหาตัวแทนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ S-Recruit ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นตัวแทนประกันชีวิต ผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการสรรหาแบบปกติ อันเนื่องมาจากไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน”

สำหรับโปรแกรม S-Recruit ถือเป็นตัวช่วยสร้างความคุ้นเคยให้ทีมงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ปรับตัวและเข้าใจในการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นการจัดระเบียบข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้ โดยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างแม่นยำ และที่สำคัญ คือ สามารถเข้าถึงได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวถูกออกแบบมาให้เรียบง่าย และครอบคลุมข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นในการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต และสมัครง่าย เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่ระบบ”

นอกเหนือจากการพัฒนาเครื่องมือและระบบแล้ว การทำงานในรูปแบบหุ้นส่วนทางธุรกิจจะทำให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นและเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจ ประกอบกับผลตอบแทนที่สูงและความก้าวหน้าในอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตที่อิสระ ไม่เป็นลูกจ้างใคร อีกทั้งยังได้รับอิสรภาพทางการเงินที่ออกแบบเองได้ การสมัครสามารถทำได้ทั้งในช่องทางออนไลน์ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกรายละเอียดการสมัคร หรือ โทร.1726

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน