“ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย” มอบสินไหมทดแทน เหตุเพลิงไหม้ตลาดโรงเกลือ

นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) มอบเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แก่นายสุรเดช จงเฉลิมลาภ (ที่สามจากซ้าย) ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดโกลเด้นเกต ทางทิศใต้ของตลาดโรงเกลือ ย่านการค้าไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน