ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยมอบประกันกลุ่มศูนย์ฯ นเรนทร 12.6 ล้านบ.

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันภัยรวม 12.6 ล้านบาท  แก่นายแพทย์ไพโรจน์  เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (วิชาการ) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี  เพื่อมอบความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร  ตาม “โครงการ ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน