สหประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษา สอ.สรรพาวุธทหารเรือ


นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ และคณะร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุน และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุน
ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาทั้งหมด 394 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 945,500 บาท โดยแบ่งออกเป็น ทุนเรียนดี 268 ทุน เป็นเงิน 753,400 บาท และทุนส่งเสริมการศึกษา 126 ทุน รวมเป็นเงิน 192,100 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด สาขาบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562   สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด มี 2 สาขา คือ คือสาขาสัตหีบ และสาขาบางนา โดยการมอบทุนในครั้งนี้สหกรณ์ได้จัดการมอบทุนใน 2 พื้นที่ด้วยกัน คือช่วงเช้าเป็นการมอบทุนในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และในภาคบ่าย เป็นการมอบทุนในพื้นที่บางนา กรุงเทพฯ นอกจากนี้สหกรณ์แห่งนี้ยังเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน