“สหประกันชีวิต”สนับสนุนทุนศึกษาบุตรสมาชิกกรมสรรพาวุธทหารเรือ

พลตำรวจตรี ราชธรรม จิตธรรมมา ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการตลาด บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุน และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด โดยมี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุน

ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการพิจารณา จำนวน 396 ทุน เป็นจำนวนเงิน 938,800 บาท แบ่งเป็นพื้นที่สัตหีบ จำนวน 266 ทุน เป็นจำนวนเงิน 606,400 บาท พื้นที่บางนา จำนวน 111 ทุน เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท และพื้นที่สงขลาจำนวน 19 ทุน เป็นจำนวนเงิน 45,800 บาท

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com