“สหประกันชีวิต” ลงนาม “เปิดกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ”

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้เป็นสักขีพยานลงนามเปิดกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับสหประกันชีวิต ร่วมกับ รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด (สอ.มจธ.) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการของ สอ.มจธ. ที่มอบความมอบความไว้วางใจให้สหประกันชีวิต จัดสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกและป้องความเสี่ยงให้สหกรณ์ในคราวเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การลงนามครั้งนี้มีนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com