“สหประกันชีวิต” พบผู้นำสหกรณ์ 4 จว.ใต้ตอนล่าง

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้นำสหกรณ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยการจัดสัมมนาผู้นำสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานที่มีความมั่นคงโดยการจัดสวัสดิการประกันชีวิต” ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา มีสหกรณ์ส่งผู้นำเข้าร่วมการสัมมนารวมทั้ง 4 จังหวัดกว่า 150 คน

โดยผู้บริหารสหประกันชีวิตได้รายงานถึงผลประกอบการและสถานะความมั่นคงของบริษัท เพื่อให้ผู้นำสหกรณ์ได้เชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิต นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งแบบที่สหกรณ์บางสหกรณ์กำลังใช้อยู่ และแบบประกันใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้สหกรณ์ได้นำไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์

อีกทั้งยังได้เสนอให้ บริษัทฯ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และยังอยากให้มีโครงการออกไปพบปะผู้นำสหกรณ์ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียปัญหาอุปสรรคและข้อข้องใจต่างๆ ที่สหกรณ์มีต่อบริษัทอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งไขข้อข้องใจต่างๆ ให้สหกรณ์ได้ตรงกับความต้องการ สามารถเพิ่มความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือ สร้างความศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารของบริษัทมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน