SCG สานฝันเยาวชนสปป.ลาว

 

 

 

ปัจจุบัน กิจกรรมเพื่อสังคม ขององค์กรต่างๆ ที่ปรากฏสู่สาธารณะมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ที่เกือบจะทุกองค์กรต่างมุ่งสู่เป้าหมายการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มประเทศอาเซียนเองที่ผ่านมาก็ได้เริ่มมีความเคลื่อนไหวในกิจกรรมเพื่อสังคมออกมาให้เห็นกันเพิ่มมากขึ้นแล้ว

โดยเฉพาะ SCG  ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร หนึ่งในองค์กรธุรกิจไทยที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องมากว่า 100 ปี นับแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2456  ได้ขยายกิจการและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในอาเซียนผ่านโครงการ SCG Sharing the Dream  เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีความฝันและได้ดำเนินชีวิตไปสู่ความฝันของตนเอง ที่เริ่มจากประเทศไทยแล้วขยายผลไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนได้แก่  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  เมียนมา  ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและ สปป.ลาว  ปัจจุบันมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนปีละกว่า 5,000 คน ทั่วภูมิภาคอาเซียน

ล่าสุด  SCG จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream ปี 2015 ให้กับเยาวชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2015  โดยมีท่านนางแสงเดือน หล้าจันทรบูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา และ ท่านนาง รุจิกร แสงจันทร์ (Rujikorn Sangchan) อัครราชทูตที่ปรึกษาไทยประจำ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการ

 

20151209160612_IMG_9907

 

คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล Vice President-Regional Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า  การมอบทุน SCG Sharing the Dream ปี 2015 ที่ สปป.ลาว เป็นปีที่ 4 แล้ว มีทั้งหมด 230 ทุน สำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 150 ทุน และ แขวงคำม่วน จำนวน 80 ทุน เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 30 ทุน ซึ่งปีนี้มีเด็กเยาวชนเขียนบทความเล่าเรื่องราวถึงความดีของตัวเองมากว่า 900 คน ให้คณะกรรมการคัดเลือก เหลือ 230 ทุน  เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ ความสามารถควบคู่กับความดีไปดูแลรับผิดชอบครอบครัว รวมถึงพัฒนาประเทศของตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไป ทาง SCG  ไม่ได้เน้นให้ทุนฯเด็กที่เรียนเก่งอย่างเดียว แต่จะเน้นส่งเสริมเด็กที่เรียนดีแล้วเป็นคนดีที่มีฐานะยากจนและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่  ซึ่งจากการติดตามผลการเรียนสามปีที่ผ่านมาพบว่าน้องๆ มีความก้าวหน้าทางการศึกษาที่น่าชื่นชม ตอนนี้หลายคนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เอสซีจีภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เยาวชนในประเทศลาวได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและอาเซียนต่อไป

ทั้งนี้ หนึ่งในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่เอสซีจียึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เพราะสังคมและประเทศจะเข้มแข็งได้ ต้องเริ่มจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คือ ต้องเป็นคนเก่งและดี เอสซีจีจึงมุ่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน โดยเฉพาะโครงการ SCG Sharing the Dream ทั่วอาเซียน  เป็นอีกความทุ่มเทเพื่อมุ่งพัฒนาให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี สามารถทำฝันของตนเองให้เป็นจริง และเป็นกำลังหลักของสังคมในวันข้างหน้า สปป ลาว เป็นประเทศในอาเซียนที่เอสซีจีเข้ามาดำเนินธุรกิจ และมุ่งหวังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงสานต่อโครงการนี้ในปีที่สี่ด้วยมอบทุนการศึกษาให้  

 

IMG_9849

 

เด็กหญิง บัวสวัน  ไชยะทำมะวง นักเรียนทุนเรียนดี 3 ปีซ้อน ปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว ปี 1 คณะสถาปัตยกรรม  ปีนี้ได้รับทุนพิเศษเรียนดี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนอีกปีหนึ่งเพราะทุนนี้จะให้เฉพาะนักเรียนที่เรียนมัธยมปลายคือ ม.5-ม.7 แต่เธอได้รางวัลพิเศษเรียนดี  ทุกวันนี้เธออาศัยอยู่กับป้า    พอว่างจากการเรียนก็ไปรับจ้างทำงานหลายอย่าง เช่น   หลังเลิกเรียนก็จะไปรับจ้างเสริฟอาหารตามร้านอาหาร เสร็จแล้วก็กลับบ้าน มีงานฝีมือเป็นงานรับปักผ้าที่กว่าจะได้เงินก็ใช้เวลาเป็นเดือนเพราะต้องใช้ความปราณีตมาก  และรับจ้างจัดดอกไม้เป็นกำ ซึ่งได้ค่าแรงกำละ 5 บาท แต่เรียนด้วยทำงานด้วยก็ไม่มีเงินพอที่จะไปจ่ายค่าเล่าเรียน เพราะยังต้องมีภาระดูแลน้องอีก 2 คนแทนแม่ที่ตอนนี้ทำงานอยู่เมืองไทย เลยเขียนจดหมายมาขอทุนและพอได้ทุนการศึกษามา ก็ฝากไว้กับธนาคาร โดยเธอจะเบิกเงินมาใช้เฉพาะค่าการเรียนเท่านั้น  ส่วนค่าใช้จ่ายรายวันเธอมีใช้จากการรับจ้างคิดเป็นรายได้ต่อเดือน 200,000 กีบหรือประมาณ  800 บาทต่อเดือน

 

IMG_9850

เด็กหญิงมน รุ่งวันนา อายุ 18 ปี เรียนครู อยู่ปี 1 อยู่ที่โรงเรียน ดงคำช้าง ปีนี้ได้รับทุนพิเศษเรียนดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ให้สัมภาษณ์ว่า เธอมีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เธอเป็นคนสุดท้อง พี่ๆได้แต่งงานและออกเรือนกันไปหมดแล้วและไม่ได้กลับมาช่วยทางบ้านเพราะอยู่ไกลกัน ส่วนคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพไม่แข็งแรง ทำให้ทุกวันหลังเลิกเรียนต้องไปทำงานพิเศษทั้งรับจ้างทอผ้าซิ่น รับจ้างเกี่ยวข้าว และไปเป็นพนักงานเสิรฟอยู่ร้านอาหาร เพื่อนำรายได้มาดูแลพ่อแม่และเป็นทุนใช้จ่ายด้านการเรียและมีเป้าหมายเรียนจบแล้วอยากเป็นครูสอนภาษาลาว เพราะชอบอยากสอนหนังสือ เลยเขียนจดหมายมาขอทุนการศึกษาและได้รับทุนจาก SCG เป็นปีที่ 2 แล้ว รู้สึกดีใจมาก

 

IMG_9853

เด็กหญิงบัวขาว ไชยะราช อายุ 17 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.7 ปี 2 เรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นนักกีฬาตะกร้อของจังหวัด ให้สัมภาษณ์ว่า เธอมีพี่น้อง 6 คน ตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตแล้วอยู่กับคุณแม่ ทำงานรับจ้างซักผ้า และพี่สาว ทำงานอยู่ที่โรงงาน รวม 3 คน ส่วนพี่น้องอีก 4 คนแยกออกไปอยู่ต่างหาก ชีวิตประจำวันนอกจากเรียนหนังสือแล้ว เธอจะหารายได้จากการเก็บดอกไม้(ดอกพุด ) มาขายวันพระ ,เก็บกระป๋องขายและมีปลูกผักขายบ้าง รวมมีรายได้ประมาณ 200,000 กีบหรือประมาณ 800บาทไทยแต่เดือนๆนึงใช้จ่ายประมาณ 400 บาท เงินที่เหลือก็จะนำไปจุนเจือในครอบครัวและเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส่วนทุนการศึกษาที่ได้จาก SCG จะใช้สำหรับเป็นค่าเทอม

 

IMG_9851

 

นายอังคาร บุนบุดตะ อายุ 20 ปี อยู่ปี 1 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว  ให้สัมภาษณ์ว่า ทุกวันนี้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว ต้องดูแลคุณแม่และเลี้ยงน้อง 3 คน และหลังเลิกเรียนหนังสือก็จะรับจ้างเป็นพนักงานเสริฟตามร้านอาหาร นอกจากนี้ก็ยังทำงาน รับจ้างผสมปูน รับจ้างจักสาน ทำทุกอย่าง ซึ่งมีรายได้จากการรับจ้างตกเดือนละประมาณ 200,000 กีบหรือประมาณ 800 บาท ส่วนทุนการศึกษาที่ได้จาก SCG ก็จะเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นในการเรียน ที่ยังเหลือแบ่งเป็นค่าเทอมให้น้องได้ด้วย

อย่างไรก็ตามนักเรียนทุนทุกคนมองว่า ทุกวันนี้การศึกษาของสปป.ลาวได้พัฒนาไปจากเมื่อก่อนมาก มีอุปกรณ์การเรียน การสอนและเทคโนโลยีดีๆเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเยอะมาก และคิดว่านักเรียนที่่ตั้งใจเรียนหนังสือจะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของตัวเองให้เดินหน้าและก้าวไกลต่อไปได้ และพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนาชาติต่อไปให้ได้

 

 

เกี่ยวกับ SCG

 

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เอสซีจีดำเนินธุรกิจมาตลอด 100 ปีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในอาเซียนและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งโดยสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน

 

เอสซีจีก่อตั้ง เมื่อ ค.ศ. 1913 และเติบโตขยายธุรกิจมากว่า 100 ปี โดยเริ่มดำเนินการใน สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2003 ดำเนินงานภายใต้ 5 บริษัท คือ Khammouane Cement (KCL), SCG Trading Lao, CPAC Lao, SCG Logistic Management Lao และ Lao Premium Roof Tile เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายปูนชีเมนต์ สินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรสำหรับทุกความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ SCG, กาซ้าง และ COTTO อาทิ สินค้ากลุ่มหลังคา ฝ้า ผนัง และเพดาน กระเบื้องเซรามิก ฉนวนกันความร้อน สุขภัณฑ์ ก็อกน้ำ และ คอนกรีตผสมเสร็จ

 

นอกจากนี้ เอสซีจียังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ สปป.ลาว เอสซีจีได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนของเอสซีจีที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กดี มีความกตัญญู เพื่อสานฝันให้เยาวชน และนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองต่อไป

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com