เอสซีจีเคมิคอลส์ ร่วมมือ กทพ.พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

 

photo_scg-chemicals-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%9e%e0%b8%b1

ชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และณรงค์ เขียดเดช    (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ด้านการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้บริการในรูปแบบโซลูชั่น ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า และนำมาพัฒนานวัตกรรม โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างแท้จริง 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3 โครงการ ได้แก่ หุ่นยนต์ตรวจสภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง ช่วยทดแทนการทำงานของคนบนพื้นที่อันตราย การออกแบบพัฒนากำแพงกันเสียงบนสะพานด้วยพลาสติกน้ำหนักเบา และตู้เก็บค่าผ่านทางที่ออกแบบพิเศษตามหลักสรีรวิทยา

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ