เว็บไซต์ AsiaInsuranceReview  รายงานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า  คณะกรรมการกำกับบริการการเงิน (Financial Services Commission :FSC) ของเกาหลีใต้ได้ประกาศมาตรการที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเข้าร่วมโครงการนำร่อง(Pilot Project) การเปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ได้  เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของผู้บริโภคและส่งเสริมการแข่งขันในภาคธุรกิจประกันภัย 

ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป ผู้บริโภคจะสามารถเปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทประกันภัย ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านทางแพลตฟอร์มเปรียบเทียบได้  หลังจากนั้น ผู้บริโภคสามารถสามารถลงทะเบียนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยในราคาที่ถูกกว่าในเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยที่พวกเขาเลือก

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หมายถึง บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อาทิ  ผู้ให้บริการอย่าง MyData  หรือผู้ประกอบธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับ  MyData เป็นโปรแกรมที่นำโดยรัฐบาล  ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวเกาหลีสามารถจัดการข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้บนแพลตฟอร์มเดียว

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจประกันภัย อนุญาตให้เฉพาะพนักงานของบริษัทประกันภัย   ตัวแทนประกันภัยและผู้วางแผนประกันภัย (insurance planners) เท่านั้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการชักชวนซื้อประกันภัย  อย่างไรก็ดี ธุรกิจแพลตฟอร์มที่สามารถจะนำเสนอบริการเปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัยและให้คำแนะนำออนไลน์ได้ จะต้องได้รับเลือกจากธนาคารกลาง ให้เป็น”ผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่” ภายใต้โครงการทดสอบหรือแซนบ็อกซ์(Sandbox) การกำกับดูแลทางการเงิน

รัฐเตรียมความพร้อม

ปูทางรองรับตั้งแต่ปีก่อน  

อย่างไรก็ดี  เนื่องจากการเข้ามาสู่สมรภูมิประกันภัยของธุรกิจแพลตฟอร์มอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันภัย ซึ่งด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ซับซ้อน ทางการจึงได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีการประชุมระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึงมีนาคม 2566 เพื่อหาข้อสรุป

แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าควรรวมผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เข้าไปในโครงการทดสอบนี้ด้วยหรือไม่และยังมีประเด็นในเรื่องอัตราค่าคอมมิชชั่นสูงสุด  แต่คณะทำงานก็มีแนวทางร่วมกันในการทดสอบบริการด้านประกันภัยบนแพลตฟอร์ม ในขณะที่ลดผลกระทบต่อช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมและลดความกังวลเกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขันกับประเด็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่อยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุด

ตีกรอบสโคปบริการ

โปรดักต์ที่เข้าแซนบ็อกซ์

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกประกันภัย ขอบเขตของบริการที่อนุญาตสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มจะถูกจำกัดไว้ที่การเปรียบเทียบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการเชื่อมโยงไปยังบริษัทประกันภัยเท่านั้น  

ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยที่จะมีการเปรียบเทียบบนแพล็ตฟอร์มเปรียบเทียบประกันภัยและให้คำแนะนำจะจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ผ่านช่องทางการตลาดทางไซเบอร์  โดยพิจารณาจากการตั้งค่าของผู้ใช้แพลตฟอร์มที่มีขั้นตอนการสมัครที่ง่ายดาย  ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับช่องทางการจำหน่ายแบบดั้งเดิมและลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัย  โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ต้องการคำอธิบายด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์จะไม่รวมอยู่ในโครงการนำร่องนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อช่องทางการขายแบบดั้งเดิม

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะร่วมทดสอบในโครงการแซนบ็อกซ์   ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยระยะสั้น (อาทิ  แผนประกันการเดินทาง(TA) ประกันอัคคีภัย  ) ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพแบบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน( indemnity health insurance ) ประกันสะสมทรัพย์   (ยกเว้นแผนประกันบำนาญ) ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ  เป็นต้น ขณะที่แผนประกันสุขภาพและแผนประกันสุขภาพที่มีความซับซ้อนสูงในโครงสร้างซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขายที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทให้แก่ลูกค้า (mis-selling) ที่อาจเกิดขึ้นก็จะร่วมทดสอบในโครงการแซนบ็อกซ์ด้วยเช่นกัน

เข้มคุ้มครองผู้บริโภค/ข้อมูล

กำหนดเพดานค่าคอมม์สูงสุด

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของบริการแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแล้ว   FSC ได้จัดเตรียมกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรับประกันความยุติธรรมและความโปร่งใสในอัลกอริทึม (Algorithm ) ที่ใช้โดยแพลตฟอร์มเปรียบเทียบประกันภัยและให้คำแนะนำ โดยสถาบันเฉพาะทาง อาทิ   Koscom จะตรวจสอบความเหมาะสมของอัลกอริทึมล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างเพียงพอว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเปรียบเทียบและคำแนะนำ  โดยทางแพล็ตฟอร์มจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับอัลกอริทึมของพวกเขา

FSC ย้ำว่า ข้อมูลที่นำไปใช้ในการประมวลผลสำหรับบริการเปรียบเทียบประกันภัยและให้คำแนะนำ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้  ขณะเดียวกันจะมีการจำกัดระดับค่าคอมมิชชั่นที่ธุรกิจแพลตฟอร์มเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าภาระเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม(ค่าคอมมิสชั่น)ที่จะส่งต่อไปยังผู้บริโภคผ่านค่าเบี้ยประกันภัยที่จะสูงขึ้นจะต้องน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ประกันรถยนต์  ได้กำหนดค่าคอมมิชชั่นสูงสุดที่สามารถเรียกเก็บได้จะอยู่ที่ประมาณ 4% ของเบี้ยประกันภัย เป็นต้น

กำหนดมาตรการป้องกันการแข่งขัน

มิถุนาเผยโฉมแพล็ตฟอร์มที่สอบผ่าน

ตามระเบียบของ FSC ธุรกิจแพลตฟอร์มไม่ควรปฏิเสธคำขอของบริษัทประกันภัยในการเป็นหุ้นส่วน โดยไม่มีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย  ในกรณีที่เกิดปัญหาร้ายแรง ธุรกิจแพลตฟอร์มควรแจ้งบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า พร้อมทั้งให้เวลาอย่างเพียงพอในการแก้ไขปัญหา

ธุรกิจแพลตฟอร์มจะถูกห้ามไม่ให้เรียกร้องเกินควรกับบริษัทประกันโดยใช้สถานะของพวกเขา  และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ควรระบุวิธีการคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับบริการที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนในสัญญาการมอบหมายที่ลงนามโดยบริษัทประกันภัยและธุรกิจแพลตฟอร์ม  ขณะที่การเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจะถูกห้ามอย่างเด็ดขาด

FSC ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการ “บริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม” ทันที  โดยเปิดรับสมัครในเดือนเมษายน2566 และจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2566 นี้

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน