อาคเนย์เปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อผู้บริโภค

นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ (ที่ 2 และ 3 จากขวา) พร้อมด้วยนายหลักชัย สุทธิชูจิต กรรมการผู้จัดการ (ริมขวา) อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมเปิดงาน  “อาคเนย์ Green Mart 2018” ปี 4 

โดยให้ผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพออกร้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ณ บริเวณโถงอาคารอาคเนย์ ถนนสีลม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์บงกชชนก กุลชนะเชาว์ ผู้อำนวยการ (ที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์บรรจง แหยงกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ (ที่ 3 จากซ้าย) และตัวแทนน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกรวด จ.สุพรรณบุรี ร่วมจำหน่ายผักอินทรีย์ในงานอาคเนย์ Green Mart ครั้งนี้ที่เป็นผลผลิตจากการเพาะปลูกในโครงการอาคเนย์ Green Farm  ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการระดมทุนในงาน Green Mart ครั้งที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อแนวคิดการบริโภคอาหารปลอดสารพิษสู่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ด้วยการปลูกผักเพื่อประกอบอาหารกลางวันและเก็บขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชน  ติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆ กับอาคเนย์ได้ที่  https://www.facebook.com/Segsoutheastpage/

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน