อาคเนย์ มอบสินไหมและเงินสดช่วยทายาทเหยื่อไฟไหม้ “เซ็นทรัลเวิลด์”กว่า 9.5 แสนบาท

 เพิ่มเพื่อน

        นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบสินไหมทดแทนการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการคุ้มนิรันดร์ เป็นจำนวนเงิน 765,330 บาท ให้กับ นายดำรงฤทธิ์ คำสาย ในฐานะผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ของนายอาทิตย์ คำสาย ผู้เอาประกัน ที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิต ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 พร้อมมอบสินไหมเพิ่มเติมอีก 185,218.82 บาท เพื่อปลดภาระหนี้สินเชื่อที่ค้างชำระทั้งหมด และมอบกรรมสิทธิ์ให้กับครอบครัวโดยสมบูรณ์ต่อไป

        ทั้งนี้ โครงการคุ้มนิรันดร์ เป็นโครงการประกันแผนพิเศษที่ ธอส. ร่วมกับอาคเนย์ประกันชีวิต คุ้มครองลูกค้าสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง ในกรณีที่ผู้กู้ที่เอาประกันเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อกับธนาคาร อาคเนย์ประกันชีวิตจะมอบความคุ้มครอง โดยจ่ายจำนวนเงินทดแทนเพื่อช่วยลดหรือปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระธนาคารอยู่ในขณะนั้น ตามเงื่อนไขความคุ้มครองและระยะเวลาเอาประกัน เพื่อให้หลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน