SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ประกาศกลยุทธ์ปี 2567 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าและคนไทย

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งสู่การสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าและคนไทย โดยภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของคนไทยที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันสุขภาพและให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการเติบโตของประกันบำนาญ ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 และสัญญาประกันสุขภาพเพิ่มเติมที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

SE Life ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงลึกและเทคโนโลยีดิจิทัล (Data & Digital) สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าแบบเฉพาะรายบุคคล (Personalized Experience) ตั้งแต่กระบวนการเสนอขาย จนถึงการเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อซ้ำ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดให้สามารถบริการลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ทั้งระบบการรับประกันอัตโนมัติ ระบบ  เคลมออนไลน์เชื่อมต่อโรงพยาบาล ระบบบริการเงินกู้ตามกรมธรรม์ออนไลน์ และการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านไลน์ @thaigroup

“ล่าสุด SE Life ได้รับรางวัล Thailand Service Experience of the Year – Life Insurance จากเวที Asian Experience Awards 2023 ซึ่งเป็นการรับประกันคุณภาพการให้บริการของเรา ที่ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคน และมีอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ถึง 93% ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรม” นางภฤตยา กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Bank of China (Thai), เอไอเอส อินชัวรันส์ เซอร์วิส (AIS Insurance Service) และพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อร่วมสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง SE Life มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) ซึ่งได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามความเสี่ยง (CAR Ratio) ถึงร้อยละ 221 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 สะท้อนความมั่นคงและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนของ SE Life พร้อมยกระดับการประกันชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าและคนไทยต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน