บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life หนึ่งในสายธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี นำโดย นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประกันสุขภาพ “Be Healthy” ภายใต้แนวคิด “Be Series” กับผู้บริหารและตัวแทนของ SE Life ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ยกระดับการบริการด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน

            สำหรับผลิตภัณฑ์ Be Healthy ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่ต้องการความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 9 บาทต่อวัน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลรวมสูงสุด 1,500,000 บาท อาทิ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จากอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ค่าห้องและค่าอาหาร สูงสุด 5,000 บาทต่อวัน ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู สูงสุด 8 ครั้งต่อปี มั่นใจด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลมากกว่า 430 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน