สินมั่นคงประกันภัยมอบเงินสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายนุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคเหนือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวนกว่า 1.5 ล้านบาท ให้กับศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ 6 จากซ้าย) เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน