อาคเนย์ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพฤกษ์ ร่วมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนรับมือโควิด-19

นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน (กลาง) นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกัภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Week of Sharing” ในงานอาคเนย์ Green Mart และอาคเนย์ Charity Fun Fair จำนวน 335,343 บาท ให้แก่มูลนิธิชัยพฤกษ์ โดยมีพญ.ดร.เคลียวพันธสูรพันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพฤกษ์ (ที่ 3 จากขวา)เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ผ่านการส่งเสริมความรู้และมอบทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยดูแลสุขอนามัยให้กับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสจากไวรัสโควิด-19 ณ อาคเนย์สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน